Styringsplattformen OKR

I dag startet vi med tredje delen av digital markedsføring. Det er nå starten på Karl Phillip Lund sin del av kurset om E-varehandel. På denne delen så er det bedt om at vi skal levere inn to innlegg hver uke i forbindelse med eksamen. På denne delen så kommer vi til å lære om hvordan ideer kan utvikles, hvordan vi skal planlegge og etablere en nettbutikk, dette er noe jeg ser frem til. I dette blogginnlegget så skal jeg ta for meg om noe som heter OKR. Jeg skal ta for meg hvordan man kommer i gang med OKR, og hva som kan gå feil med det.

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results.  OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (Inevo). Ved å bruke OKR, bidrar det til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. OKR erstatter ikke god ledelse og god bedriftskultur, men hvis du har fundamentet på plass så vil OKR løfte bedriften til neste nivå (Inevo)

I organisasjoner har OKR en del fordeler. OKR hjelper disse organisasjonene til å fokusere på spesifikke mål (Key Results) som kan måles gjennom viktige resultater. OKR hjelper med å holde visjonen og bringer innsyn til organisasjonen, samt muliggjør vurderinger og prestasjoner i en organisasjon.

(Hentet fra Keka)

Hvorfor bruke OKR?

ORK hjelper deg med å styre selskapet ganske enkelt, Dette systemet er ganske lett å innføre. OKR bidrar til økt tydelighet, fokus og engasjement.

I følge Inevo så mener det at det er fire fordeler ved å benytte OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår (Inevo)
OKR Syklus
(Foto hentet fra felipecastro)

Hvordan kommer man i gang med OKR?

For at en organisasjon skal lykkes med OKR, er det anbefalt at de starter med et lite team eller ledergruppe med noen som kan teste ut nye ting og/eller der det er høy grad av tillit. Test ut systemet med dette teamet i et kvartal og se hvordan det går. Organisasjonen tester ut dette systemet for å se hvordan det går, dette er for å vurdere innføringen av systemet før de kan gå videre med det til resten av bedriften. (Inevo). Hvis OKR skal implementeres i hele organisasjoner, bør man starte med å utforme det på selskapsnivå:

 1. Samle ledergruppen og diskuter nåsituasjon og fremtidig situasjon, utfordrings- og konkurrentbildet (Sprint)
 2. Del gruppen opp i mindre på to til tre personer som alle kjører en idemyldring, før de lager utkast til OKR’s for selskapet. Disse skal beskrive det store bildet, og sette retning og fokus for hele selskapet (Sprint)
 3. Ledergruppen blir samlet i en workshop der de skal diskutere og velge ut de OKR´ene som skal gjelde på selskapsnivå. Dette skal videre kommuniseres nedover med bedriften. (Sprint)
 4. De underliggende nivåene i bedriften knytter sine OKR´s med overordnede målene til selskapet. Gruppene samarbeider om å definere sine OKR´s akkurat som ledergruppen. (Sprint)
 5. Når OKR´s er blitt satt nedover i bedriften. Kan man begynne å starte arbeidet med å samkjøre disse horisontalt og vertikalt. (Sprint)
 6. Når OKR´s er blitt fastlagt for hele organisasjonen. Så blir det lagt tilgjengelig, og åpent for alle (Sprint)
 7. OKR blir satt ofte for et kvartal om gangen. Det blir gjennomgått status for måloppnåelse med jevne mellomrom, samtidig som nødvendige endringer for å oppnå målene gjøres i hver enkelt enhet etter behov. (Sprint)
 8. På slutten av perioden blir det gjennomført en refleksjon rundt resultat som er blitt oppnådd. Dette blir delt med resten av bedriften. Neste periodes OKR´s går på å dele det tvers av selskapet og blir videreført opp på en felles plattform. (Sprint)

Litteraturliste

Berger, Kristian (2019) OKR – Målstyring for smidige selskaper Tilgjengelig fra: https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper (Hentet 07.04.2021)

Farshad (2020) Tilgjengelig fra: https://www.free-power-point-templates.com/articles/okr-objectives-and-key-results-and-powerpoint-templates/ (Hentet 07.04.2021)

Lund, Karl Phillip (2019) OKR målstyring. Tilgjengelig fra:  https://inevo.no/okr/ Hentet den 07.04.2021

Lund, Karl Phillip (2019) OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021

Tilgjengelig fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ (Hentet 07.04.2021)

One Reply to “Styringsplattformen OKR”

 1. Hei Josef!

  Dette er fint innlegg! Du har en fin struktur med underoverskriver, kildehenvisning via hyperlink, og bilder – godt jobbet! 😀
  Til neste gang, for å øke kvaliteten enda mer, vil jeg utfordre deg til å skrive litt lenger, ha en tydeligere avslutning, og kanskje til og med legge inn en video dersom det er relevant?

  Lykke til!
  Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *