Ruters bærekraftutvikling

Den 17. februar gikk vi gjennom den andre økten som omhandlet sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. En del av bolken til Cecilie Staude kommer til å dreie seg om bærekraft. I mitt forrige innlegg nevnte jeg Kundereisen til Ruter, og om at Ruter var opptatt av å være miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. I dette innlegget så kommer jeg til å forklare litt mer om den bærekraftige utviklingen til Ruter.

FN´s Bærekraftmål

Foto: FN

Når en hører ordet bærekraft så tenker man plutselig på miljøet. FN sitt bærekraftsmål er en felles plan som går ut på fjerne fattigdom, jevne ut ulikhet og stoppe opp klimaendringene innen 2030. Som du kan se på bildet over, er dette en felles arbeidsplan for alle, og denne arbeidsplanen har 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Disse målene ble lagt til for at det skal funke som en felles plan for sivilsamfunnet, næringslivet og regjeringer.

Implementering av bærekraftsmål hos Ruter

Når det kommer til FN sine bærekraftsmål så sikter Ruter etter 8 av de 17 målene. De 8 målene Ruter går etter er:

 • Mål 3 God helse:
  Dette målet dreier seg om at alle skal ha et frisk og sunt liv, det er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Utslipp fra trafikken er noe de vil redusere fordi dette er et helseproblem. Hvordan Ruter skal bidra til dette er at de skal få folk til å heller ta elektriske båter og busser som bidrar til mindre luftforurensning. Ruter har startet med bruken av elektriske busser i store områder av Oslo og Viken. De har i tillegg fått de elektriske bussene til å gå oftere for å prøve å redusere trafikken ved at mennesker heller velger å ta kollektivt. Dette fører også bedre til trafikksikkerhet.
 • Mål 8 Anstendig arbeid og vekst:
  Mål 8 står for at man trenger arbeid for å kunne utvikle samfunnet. «Arbeid mot fattigdom er en nøkkel i arbeidet med en bærekraftig utvikling» (Ruter, 2019). Ruter hjelper dette med transport alternativene de har. De hjelper ved å kunne få folk fra fylker, kommuner og byer holde sammen ved hjelp av transport. De bidrar ved å gjør arbeidsmarkedet tilgjengelig. I dag er Ruter en stor arbeidsplass med ansatte med ulik bakgrunn og nasjonalitet som jobber for dem.
 • Mål 9 Innovasjon og infrastruktur:
  Dette målet dreier seg om at for at samfunnet skal kunne fungere så må den grunnleggende strukturen være på plass. For ruter så henger dette sammen fordi, de tenker på hvordan de kan videreutvikle seg. De er ute etter nye metoder og løsninger for å kunne komme seg til der de skal ved hjelp av å starte med elbusser. De har startet med testing av selvkjørende busser. Ruter prøver på minst mulig utslipp med dette, og prøver på å være et forbilde på innovasjon av offentlig sektor.
Foto: Ruter
 • Mål 10 Mindre ulikhet:
  Med dette målet så menes det med at vi skal prøve å bidra til mine ulikheter. «Det at Økonomi, funksjonsnedsettelser, alder og bosted kan være til hinder for deltakelse i samfunnet». (Ruter, 2019). Ruter hjelper med å sørge for at bruken av kollektiv mulighetene deres er tilgjengelig for alle, og alle med funksjonsnedsettelser. «Sørge for at prisen ikke er så dyrt ved å ta hensyn til de sosiale og økonomiske forholdene. (Ruter, 2019)».
 • Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn:
  Det har vært økning på antall mennesker som bor i byene, og tallet øker stadig mer. Kollektivtransport kommer til å være en av de viktigste transportmidlene når det gjelder frakt med tanken på veksten av befolkningen i byene. For at det skal være bærekraftig så prøver Ruter å bygge kollektivtilbudet sammen med byen, slik at busstoppene er der folk bor, og hvor en kan komme seg lett til for eksempel skolen, arbeidsplassen eller fritidsklubben. Ruter hjelper med å redusere biltrafikken ved å tilby alternative transportløsninger som buss, t-bane, trikk osv. Dette fører til redusert utslipp som kommer fra andre biler, og gir reduserer luftforurensning.
 • Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon:
  Med dette så menes det at vi må kunne klare å ikke forsøple, ta hensyn til jorda og prøve å gjenbruke det vi kan ved å få så mye ut av ressursene våres. Når det gjelder bærekraftig produksjon og forbruk så må vi bruke mindre ressurser. Hvordan Ruter hjelper med å utføre dette er ved å redusere energiforbruket til transportmidlene deres. Ruter er opptatt med å gjøre ressursbruken bedre.
Foto: Ruter
 • Mål 13 Stoppe klimaendringene:
  I 2019, ble det sagt av alle landene i FN at de har elleve år på å halvere klimautslippene, hvis de skulle kunne nå klimamålene. «Alle landene måtte prøve med en rask reduksjon for at globale oppvarmingen ikke skal bli høyere enn 1,5 grader». (Ruter, 2019). Kollektivtransporten til Ruter i deler av Viken og Oslo vært fossilfri. Ruter jobber med å få kollektivtransporten til å være utslippsfri i 2028.
 • Mål 17 Samarbeid om målene:
  «FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Målene angår oss alle og vi kan alle gjøre noe for å bidra til at vi når dem» (Ruter, 2019) Kollektivtransporten lykkes ved at alle samarbeider og jobber sammen. Mulighetene for økt innovasjon øker når vi samarbeider med andre selskaper og nettverk, de får kunnskapen sin fra dem og Ruter deler sine kunnskaper og erfaringer med andre nettverk og selskaper. Spesielt når det gjelder kunnskapen de har om utslippsfri teknologi. 

Oppsummering

Ruter hjelper menneskene med ulike transportalternativene sine. Deres utslippsfrie teknologier hjelper med å redusere klimautslippet og øker bedre luftkvalitet. Disse elektriske bussene Ruter har som går gjennom store deler av Oslo og Viken hjelper med dette ved at mennesker kjører mindre og tar heller kollektivt. Tiltakene og målene til Ruter kommer til å hjelpe dette landet med å være bærekraftig, og er vi heldige så klarer ruter å nå målet sitt i 2028 med å bli helt utslippsfri.

-Josef

Referanse:

FN (2021). FN´s bærekraftmål. Tilgjengelig fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal (Hentet 16. Februar 2021).

Ruter (2019). Slik jobber vi med bærekraft. Tilgjengelig fra: https://barekraft.ruter.no/#samarbeid-om-malene (Hentet 16. Februar 2021).


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *