Kundereisen hos Ruter

I dag startet vi med andre del av digital markedsføring. Det er nå starten på Cecilie Staude sin del av kurset om sosial kommunikasjon. Vi kommer til få et bærekraftigperspektiv gjennom denne delen av kurset. Det kommer til å være mye gruppearbeid i denne delen, fordi eksamen kommer til å være gjennomført i gruppe. I dette innlegget skal jeg ta for meg kundereisen til en målgruppe til en selvvalgt virksomhet. Den virksomheten eksamensgruppa mi har valgt er Ruter. Mange av innleggene mine fremover kommer til å handle om denne plattformen.

Hva er målgruppe og hvem er målgruppen til Ruter?

SNL definerer målgruppe som en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot. Målgruppen til Ruter kan man definere som alle som er bosatt i Oslo og Viken. Transport er viktig generelt, og det er noe vi bruker i hverdagen. De fleste av oss som bor i byen bruker buss får å komme oss fram til jobb, skolen, venner osv. Målgruppen til Ruter er ikke basert på en type gruppe eller kjønn, men alle grupper fra barn til eldre voksne. I tillegg er ruter opptatt av miljø, noe mange er. Ved at mennesker bruker bilene sine mindre og heller tar kollektivt for å komme til sin destinasjon, fører til mindre utslipp. Kollektivtrafikk er mer miljøvennlig som reduserer både støy og utslipp.

Foto: Hentet fra Ruter

Kundereisen til Ruter

Den prosessen en går gjennom for å bli kunde er det vi kaller for kundereise. Kundereisen blir delt opp i tre faser: Før-kjøps-fasen, kjøpsfasen, og etter-kjøps-fasen. Jeg skal forklare litt om disse fasene med Ruter som eksempel.

Før-Kjøps-fasen: Denne fasen handler om å hente inn informasjon til det planlagte kjøpet. Denne fasen hjelper kunden med hvilken vare den ender med å kjøpe. Et eksempel på dette kan være hvordan personen kommer frem til sin destinasjon. Personen undersøker litt og finner ut at Ruter har et godt utvalg av transportmuligheter, alt i fra buss til båt. Ved hjelp av Ruter-appene så kan man se når bussen, t-banen, trikken din går, hvor den er og når den ankommer fra stoppet du er på til der du skal. Man kan også bruke reiseplanleggeren, som lager en rute basert på hvor du er og hvor du skal. I tillegg til dette så har de en app hvor man kan kjøpe billett. Du kan velge om du skal ha enkeltbillett, 24-timers billett, 30-dagers busskort eller årskort, du selv velger hvilke soner du skal ha for.

Kjøpsfasen: Denne fasen handler om kjøpsbeslutningen. Denne fasen går ut på interaksjonene kunden har med Ruter under selve kjøpet. Eksempel på dette kan være om betalingsløsningene er enkle å bruke eller ikke. For å kjøpe billett hos Ruter så trenger man mail og passord. Dette betyr at du må opprette en bruker hos dem. Når kunden skal eventuelt betale så kan kunden lagre kortinformasjonen, og i tillegg kan man bruke flere alternativer som Vipps, Apple Pay, eller månedsfaktura på mail.

Etter-kjøps-fasen: Denne fasen er den siste fasen, og handler om hva kunden har igjen etter kjøpet. Når kunden har kjøpt billett fra appen deres, har de mulighet til å få kvittering på mail hvis de vil. Appen har en nedteller som viser varigheten på billetten.

(Foto hentet fra: knowit)

Konklusjon

Personlig så har jeg hatt gode erfaringer med Ruter. De har vært veldig hjelpsomme i en lang periode. Ruter tiltrekker kundene sine med transportmulighetene sine, de har gode alternativer som gjør at man kan la bilen stå for å spare miljøet. Kunder kan lett finne ut hvilket alternativ som er best når det gjelder transport, i tillegg til et stort utvalg billettyper. Kollektivtransport kommer til å bli den miljøvennlige løsningen.

Referanser:

Espen (2019). Å kartlegge kundereisen hjelper deg med å lykkes. Tilgjengelig fra: https://tur.digital/turtips/a-kartlegge-kundereisen-hjelper-deg-med-a-lykkes/ (Hentet 12. Februar 2021)

Ruter (2020). Miljøvennlig kollektivtransport. Tilgjengelig fra: https://ruter.no/om-ruter/miljo/ (Hentet 12. Februar 2021)

Vikøren, B og Phil, R (2020). Målgruppe. Tilgjengelig fra: https://snl.no/m%C3%A5lgruppe (Hentet: 12. Februar 2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *